2012/08/12

Zaadgalwesp

Nederlandse naam: Zaadgalwesp
Wetenschappelijke naam: Andricus legitimus
Veroorzaakt door de ... generatie: agame ♀♀
Waardplant: Eik (Quercus)
Plaats op de plant: vruchtgal
Periode: weinig gegevens beschikbaar. Oude gallen lijken het jaar rond te vinden te zijn


Zaadgalwesp - Andricus legitimus
De vele galkamers zijn het werk van de  inquiline galwesp Synergus clandestinus.

Deze gal is een probleemgeval: door de galwesp blijft de eikel "klein en geheel in het napje besloten” (Gallenboek, 2009, p. 222). Niet alle kleine, slecht ontwikkelde eikels zijn echter het werk van de Zaadgalwesp.

Het Gallenboek beschrijft ook de aantasting door de inquiline galwesp Synergus clandestinus. Inquiline galwespen zijn galwespen die zelf geen gallen veroorzaken, maar binnendringen in reeds bestaande gallen. De Zaadgalwesp maakt 1 galkamer per eikel, de andere galkamers die te zien zijn op de foto hierboven zouden dus het werk zijn van de inquiline. De eikels op de foto zijn weliswaar klein, maar niet "geheel in het napje besloten".