2012/08/13

Eikenwondgalwesp

Nederlandse naam: Eikenwondgalwesp
Wetenschappelijke naam: Andricus quercuscorticis
Veroorzaakt door de ... generatie: agame ♀♀
Waardplant: Eik (Quercus)
Plaats op de plant: stamgal
Periode: nieuwe gallen (waarvan de zachte toppen nog niet verdwenen zijn) zijn zeker te zien vanaf half mei (vroegste waarneming 19/05). Dergelijke vers ogende gallen zijn ook begin augustus nog gevonden. Er zijn voor deze soort echter weinig gegevens beschikbaar. Vast staat wel dat oude gallen heel lang zichtbaar blijven in het hout

Eikenwondgalwesp - Andricus quercuscorticis
Nieuwe gallen in wondweefsel rond een afgezaagde tak.
Aan de rechterkant van de foto zijn ook oude gallen te zien

Eikenwondgal is een minder gekende gal die echter vrij eenvoudig te vinden is: de gallen bevinden zich vaak op ooghoogte of lager en de restanten van oude gallen blijven heel lang zichtbaar.

Eikenwondgalwesp - Andricus quercuscorticis
Oude gallen in wondweefsel laag op de stam, veroorzaakt door mechanische schade door voertuigen

De gallen worden gevormd in wondweefsel (calluswoekering) dat ontstaat op plaatsen waar de boom gewond is geraakt (afgebroken of afgezaagde takken, beschadiging door voertuigen, soms ook in scheuren). Bomen met dergelijke wonden zijn makkelijker te vinden langs dreven en paden, dan midden in een bos (waar bomen uiteraard minder vlug beschadigd raken).

Op deze foto zijn de gallen overdekt met mieren. Het uitscheiden van nectar wordt door sommige galwespen gebruikt als verdedigingsmechanisme: de mieren worden bewust naar de gallen gelokt en verdedigen de gallen in ruil voor de nectar, een win-winsituatie voor de beide soorten. Ik kan echter niet met zekerheid zeggen of dit hier ook het geval is, het aantal mieren op de gallen was alleszins opvallend.

Eikenwondgalwesp - Andricus quercuscorticis
Nieuwe gallen overdekt met mieren