2012/06/01

Introductie

Galwespen (Cynipidae) behoren tot de orde van de Vliesvleugeligen (Hymenoptera), net zoals bijen, hommels en mieren.
  • Orde: Hymenoptera
  • Onderorde: Apocrita
  • Infraorde: Parasitica
  • Superfamilie: Cynipoidea
  • Familie: Cynipidae
Galwespen veroorzaken gallen op planten. Een gal is een abnormale groei. De plant produceert de gal zelf maar wordt daartoe aangezet door een galverwekker (in dit geval dus een galwesp). De larven ontwikkelen zich in de gallen en vinden daar voedsel, beschutting en bescherming.

In België zijn voornaamste waardplanten eik (zomer-, winter-, moseik), roos (diverse soorten), gewone esdoorn, braam, hondsdraf, akkerkool, klaproos (diverse soorten), biggenkruid en havikskruid (diverse soorten, in het bijzonder muizenoortje), morgenster, paardenbloem, vijfvingerkruid, viltganzerik, tormentil en knoopkruid.

De makkelijkste manier om galwespen te bestuderen is het zoeken van de gallen. Het uitzicht van de gal, de waardplant, de plaats op de plant en het tijdstip van de waarneming zijn de belangrijkste elementen bij de determinatie.