2012/08/17

Rozenmosgalwesp

Nederlandse naam: Rozenmosgalwesp
Wetenschappelijke naam: Diplolepis rosae
Waardplant: Roos (Rosa)
Plaats op de plant: vooral bladgallen en takgallen, maar kan ook op andere plaatsen op de plant
Periode: nieuwe gallen vanaf half mei (vroegste waarneming 19/05), oude gallen blijven lang aan de plant en kunnen het jaar rond gevonden worden

Rozenmosgalwesp - Diplolepis rosae
Een groot exemplaar aan het uiteinde van een twijg.

Rozenmosgal kan op verschillende delen van de plant voorkomen. De grootste gallen bevinden zich aan het einde van een twijg. Op andere delen van de plant zijn de gallen duidelijk kleiner en minder opvallend.

Rozenmosgalwesp - Diplolepis rosae
Een rode, wat kleinere gal.

Oude gallen worden bruin, verhouten en blijven nog lang hangen aan de plant. Soms blijven de gallen zodanig lang aan de plant dat de mosachtige uitsteeksels verdwijnen en enkel de harde kern overblijft. De gallen kunnen dan verward worden met de gallen veroorzaakt door Rozenknolgalwesp.

Rozenmosgalwesp - Diplolepis rosae
Een heel oude gal, de mosachtige uitsteeksels zijn grotendeels verdwenen.Naast de galveroorzaker (Rozenmosgalwesp) kunnen er minstens 16 andere soorten Hymenoptera uit Rozenmosgallen gekweekt worden. Dat is onder andere gebleken uit het Rose Bedeguar Project, een project van de BPGS (British Plant Gall Society). De leden van de BPGS werden daarbij aangemoedigd om Rozenmosgallen te verzamelen en uit te kweken. Rozenmosgallen zijn algemeen en makkelijk herkenbaar. Bovendien zijn de gallen makkelijk uit kweken (op voorwaarde dat de gallen op het juiste moment verzameld worden). Dat maakt dat deze soort zich goed leent tot een dergelijk project voor het grote publiek.

Meer info over de opzet van het project: british-galls.org.uk/bedeguar

Nuttige tips voor het verzamelen en uitkweken van de gallen en het bewaren van de imago’s: british-galls.org.uk/bedeguar-rearing

Een determinatiesleutel voor de imago's van de 17 soorten Hymenoptera kan via deze link gedownload worden (2,3 MB): bedeguar-keys.doc

Bijzonder uitgebreide en betrouwbare informatie over deze galwesp kan je vinden op de (Engelstalige) website hedgerowmobile.com.