2012/08/15

Aphelonyx cerricola

Nederlandse naam: /
Wetenschappelijke naam: Aphelonyx cerricola
Veroorzaakt door de ... generatie: agame ♀♀
Waardplant: Eik (Quercus)
Plaats op de plant: takgal
Periode: weinig gegevens beschikbaar, zie onder

Aphelonyx cerricola
 De harde, houtige gal zit rond de twijg gekruld.

Er zijn mij in België en Nederland 2 locaties bekend van deze soort:
  • België: Brussel, Koningstuin, 2012
  • Nederland: Rotterdam, Arboretum, 2009 (zie: waarneming.nl )
In Groot-Brittannië is de soort reeds in 1997 voor het eerst gevonden.

Aphelonyx cerricola is een van de Moseiksoorten.  Er wordt momenteel aangenomen dat de soort volledig afhangt van Moseik (en dus niet, zoals de Andricussoorten, ook gallen veroorzaakt op inheemse eiken).

Voor meer uitleg over galwespen en Moseik, zie: Moseik als waardplant

Wat de gallen in Brussel betreft: eind 2011 of begin 2012 werden 27 nieuwe bomen geplant in het park Koningstuin - Jardin du Roi. De bomen behoren tot de soort Quercus x hispanica (Spaanse Eik), een hybride van Quercus cerris (Moseik) en Quercus suber (Kurkeik), meerbepaald de cultivar "Wageningen".

Op de bomen waren in september 2012 meerdere nieuwe en oude gallen te zien. De oude gallen zaten vermoedelijk reeds op de bomen op het moment dat ze hier geplant zijn. Het staat wel vast dat de galwespen zich ter plekke kunnen voortplanten: er werden immers ook nieuwe gallen gevonden op een andere eik die jaren geleden is aangeplant.

Aphelonyx cerricola
Een oudere gal, doormidden gesneden

Voor extra fotomateriaal, zie: