2012/07/24

Info: Moseik (Quercus cerris) als waardplant

Moseik (Quercus cerris) komt van nature voor in Zuid-Europa (Italië, de Balkan en Turkije). De voorbije 4 eeuwen is de boom verspreid geraakt over Noord- en West-Europa door aanplantingen. Zeker 9 soorten galwespen zijn gevolgd en hebben ons land bereikt, met name ...

... 7 soorten Andricus die van waardplant wisselen (waarbij de seksuele generatie gallen veroorzaakt op Moseik en de agame generatie gallen veroorzaakt op Zomereik of Wintereik):
  • Knikkergalwesp - Andricus kollari
  • Colanootgalwesp - Andricus lignicolus
  • Eikentopgalwesp - Andricus corruptrix
  • Ramshoorngalwesp - Andricus aries
  • Knoppergalwesp - Andricus quercuscalicis
  • Stompe schorsknopgalwesp - Andricus gemmeus
  • Egelgalwesp - Andricus grossulariae
... en 2 soorten waarvan aangenomen wordt dat ze volledig afhangen van Moseik:
  • Aphelonyx cerricola
  • Zeeanemoongalwesp - Neuroterus saliens