2012/07/14

Info: de agame en de seksuele generatie

De levenscycli van galwespen die roos en kruidachtige planten als waardplant hebben, zijn vrij eenvoudig: gewoon 1 seksuele generatie per jaar.

Heel wat ingewikkelder wordt het bij galwespen die eik als waardplant hebben: van zo goed als alle galwespen op eik zijn 2 generaties gekend: de ene seksueel, de andere agaam:
  • seksuele generatie: de gallen die veroorzaakt worden door de seksuele generatie bevatten zowel mannelijke als vrouwelijke galwespen. In de meeste gevallen ontwikkelt deze generatie zich in het voorjaar.
  • agame generatie: de gallen die veroorzaakt worden door de agame generatie bevatten enkel vrouwelijke galwespen. Deze zijn in staat zich ongeslachtelijk voort te planten. Bij veel soorten ontwikkelt de agame generatie zich in de zomer of de herfst. In sommige gevallen overwinteren de galwespen binnenin de gal, in andere gevallen vliegen ze reeds uit in de herfst en zetten eitjes af die in de lente tot ontwikkeling komen.