2012/08/08

Info: de mannelijke en de vrouwelijke bloeiwijze op eik

De eik is een eenhuizige plant: dat wil zeggen dat op een en dezelfde boom zowel de mannelijke als de vrouwelijke bloeiwijze voorkomt.

Wilgen en populieren zijn voorbeelden van tweehuizige planten: er bestaan dus mannelijke wilgen en vrouwelijke wilgen, mannelijke populieren en vrouwelijke populieren.

De eik heeft bovendien eenslachtige bloemen: dat wil zeggen dat er mannelijke bloemen (met de mannelijke geslachtsorganen of de meeldraden) en vrouwelijke bloemen (met het vrouwelijke geslachtsorgaan of de stamper) zijn.

Appelbomen, bijvoorbeeld, hebben tweeslachtige bloemen: in een en dezelfde bloem zijn zowel de meeldraden als de stamper te zien
De mannelijke bloeiwijze op Zomereik.


De vrouwelijke bloeiwijze op Zomereik.

In de vrouwelijke bloemen zijn geen gallen te vinden. De mannelijke bloemen daarentegen zijn wel bijzonder interessant. Heel wat meeldraadgallen zijn echter klein en maar korte tijd zichtbaar aan de boom.